Chương trình học

NIIE tự hào là học viện đầu tiên tại Việt Nam được công nhận kiểm định bởi tổ chức kiểm định giáo dục uy tín hàng đầu Anh Quốc – ASIC.

NIIE đào tạo 02 hệ chương trình, bao gồm chương trình liên kết  và chương trình chất lượng cao với 08 chuyên ngành thuộc Kinh tế và Kỹ thuật.

CỬ NHÂN ĐẠI HỌC COVENTRY 

CỬ NHÂN CHUẨN QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI NGỮ